کاشت مو به روش FUG

کاشت مو چیست ؟

کاشت مو به برداشت مو از پشت سر (بانک مو) و کاشتن آن جلوی سر (فضاهای خالی از مو) می گویند.

کاشت مو به روشFUG  تحولی در کاشت مو ایجاد کرده است تمام تفاوت کاشت مو به روش FUG در نحوه کاشتن مو در نواحی فاقد مو می باشد. مرحله اول این روش همانند روش های دیگر می باشد یعنی مو را از پشت سر برداشت کرده بدون جراحی، خونریزی، درد در یک جلسه و با بهره گیری از کاشت مو به روش SUT در جلوی سر کاشت را انجام می دهیم. این روش در حال حاضر یکی از جدیدترین روش های کاشت مو است که توسط کلینیک های کاشت مو بر روی سر افرادی که دچار ریزش مو شده اند، به آسانی صورت می گیرد. 

یکی از مزیت هایی که کاشت مو به روش FUG  و SUT نسبت به روش های FIT و FUT دارد انجام برداشت مو با دستگاه اتوماتیک می باشد که به شکل انحصاری و تخصصی در مرکز تخصصی موی حکیمان انجام می شود.


کاشت مو به روش hrt